Bütün eğitimler power point dosya formatında sunulmaktadır.

1.KARİYER YÖNETİMİ

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Pozisyon ve görev ünvanlarına
bakılmaksızın tüm çalışanlar

GENEL İÇERİK:

Kişinin kariyeri, kendisi ve işvereni tarafından, müştereken yönetilir.
Bu nedenle, her iki tarafın da, bu konuda yönetim bilgi ve becerilerine gereksinimi vardır.
“Gideceği limanı bilmeyen denizciye hiç bir rüzgar yaramaz” Bir Japon atasözü. 

KONU BAŞLIKLARI :

•          Kariyer’in tanımı
•          Kariyer Yönetimi’nin İnsan Kaynakları Yönetimi içindeki yeri ve önemi
•          Kariyer Geliştirme Egzersizi
•          Doğumdan ölüme yaşamımızdaki aşamalar
•          Planlama ve Kariyer Yönetimi ilişkisi
•          Kariyer planlama akış şeması
•          Kariyer planlama sürekli gelişme modeli
•          Kariyer planlama anketi
•          Kariyer ve örgüt kültürü
•          Örgüt kültürü profile
•          Değer yargıları ve yaşamsal kararlar – Egzersiz
•          SWOT Analizi
•          Başkalarının hakkınızdaki düşünceleri – Egzersiz
•          Kendime saygı ve güven ölçeği – Egzersiz
•          Ego Analizi (Freud)
•          İnsanlararası İlişkiler Analizi (Eric Berne) - Egzersiz
•          Prof. H.J. Eyesenck’in Intovert – Extrovert Testi
•          İş yaşamına etki eden kişilik yapıları
•          Daniel Goleman’ın “Duygusal Zeka” yaklaşımı
•          İş ve İşyerine uyum egzersizi
•          Amirinizle arnız nasıl? – Egzersiz
•          Örgütsel Güç Kaynakları ve Kariyer Yönetimi ilişkisi
•          Kişilerarası İletişim Envanteri (Millard j: Bienveu) – Egzersiz
•          "Tartışma Konuları (İş arkadaşınız müdürünüz olursa!?  veya Başınıza dışarıdan            müdür gelirse!?)"
•          İş Politikası – Uzmanlık Dengesi Anketi
•          Karınca ile balık

 

2.Hijyen ve Sanitasyon
(Temizlik ve Mikroplardan Arındırma)

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Başta Mutfak ve Servis personeli olmak üzere, pozisyon ve görev ünvanlarına bakılmaksızın tüm çalışanlar

GENEL İÇERİK:
"Hijyen ve sanitasyonla ilgili, herkesin anlayabileceği dilde, temel bilgiler. 
Mantıklı açıklamaları ile birlikte, yapılması ve yapılmaması gerekenler.  Kişisel bakım, fiziki görünüm, genel hijyen, mutfak hijyeni.  "

KONU BAŞLIKLARI :

•          Hijyen ve Sanitasyon; tanımlar ve farklar
•          "Kişisel bakımlılık (Dinlenme ve Beslenme, Alkollü içkiler, Sigara,
           Kılık Kıyafet, Banyo, Ağız ve Diş Bakımı, İstenmeyen Tüyler,
           Koltuk Altları, Ayaklar, Saç Bakımı, Koku ve Makyaj,
           Takılar ve Aksesuarlar, Üniforma-lar, El Temizliği ve Hijyeni,
           Hastalık durumları, v.d.) "
•          Bir hizmetler bütünü olarak otelcilik
•          Otelcilikte hijyen ve sanitasyona etki eden faktörler
•          Mikroorganizmalar (Bakteriler, Küfler, Mayalar)
•          Bakterilerin yaşam ortamları
•          Otelcilikte sık karşılaşılan bakteri türleri
•          Gıda ve Mutfak Hijyeni (Malzeme, Alet, Edevat, Makine Teçhizat Hijyeni)
•          Mutfak Hijyeni
•          Yapılması ve yapılmaması gerekenler
•          Temizleme ve mikroplardan arındırma yöntem ve teknikleri
•          Sağlıklı gıda muhafaza teknikleri (Depolama)
•          Çöpler ve atıklar
•          Böcekler, sinekler ve fareler
•          Bulaşıklar
•          Kritik yiyecek maddeleri (Balık, Tavuk, Süt Ürünleri, Etler)
•          Dursun Usta’nın mutfakta bir günü (Egzersiz)
•          Hijyen ve Sanitasyon Sınavı
•          Hijyen ve Sanitasyon Testi
•          Kişisel Bakımlılık için bir Check-List

 

3. Yangın ve Güvenlik


SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Pozisyon ve görev ünvanlarına bakılmaksızın tüm çalışanlar

GENEL İÇERİK:       
Uygulamalı eğitim ile birlikte otel yangın ve güvenliği ile ilgili temel bilgiler: yangın önleme, yangın nedenleri, yangın söndürme, tahliye, yangın öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, otel yangın mücadele ve alarm sistemleri, alet,edevat ve ekipman.

KONU BAŞLIKLARI :         

•          Otellerde  güvenliğin anlamı ve önemi
•          Yangın Önleme – Yangın Söndürme
•          Düşmanımızı tanıyalım: The Fire Triangle (Yangın Üçgeni)
•          Bardak ve mum gösterisi
•          Otellerde uçucu gaz ve hava akımı kontrolu
•          Yangınla ilgili büyük yanılgılar
•          Otellerde başlıca yangın nedenleri
•          Bir sigara izmariti koskoca oteli yakabilir!
•          Yangından korunma teçhizatı
•          Genel yangın sistemleri
•          Genel yangın önlemleri
•          Test: Yangına karşı ne kadar hazır ve güçlüsünüz?
•          Tatbikat: Tüple, battaniye ile ve su ile yangın söndürme
•          Tatbikat değerlendirmesi
•          Yangında genel prensipler
•          Genel yangın ihbarında yapılacaklar
•          Tahmil – tahliye (Evacuation)
•          Yangın ekibi oluşturma
•          Otelde çalışan herkes yangın ekibininin üyesidir!
•          Yangın eğitimi kavramı ve yöntemi
•          Güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri
•          Güvenlik görevlileri dışındaki otel personelinin görev ve sorumlulukları
•          Otellerde güvenlik görevlilerinin özel durumları
•          Şüpheli şahıslar
•          Sahipsiz eşya ve paketler
•          Araştıma ve soruşturma
•          Güvenlik plan ve programları
•          Çevre güvenliği
•          Bina güvenliği
•          Hırsızlık
•          Terör
•          Sabotaj

 

4. Telefon Adabı ve Tekniği

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Telefon santral operatörleri başta olmak üzere, görev gereği telefon kullanan tüm çalışanlar"

 

GENEL İÇERİK:

“Telefonunuz +  Siz  = Oteliniz ” demektir.  Olumlu iş sonuçları elde edici (veya bir çuval inciri berbat edici) bir  cihaz olarak telefon.     Hitap şekilleri, mesaj alma, Ne zaman, neyi, nasıl söylemeli (veya söylememeli).  Telefonda zaman  ve para kazandırıcı teknikler.

KONU BAŞLIKLARI :
•          Telefon öncesi iletişim.
•          Telefonun tarihçesi 
•          Bir İletişim aracı olarak telefon’un avantaj ve dezavantajları
•          Telefonda konuşmayı (yeterince) biliyormuyuz?
•          Telefonda başınızdan geçen;
           a)         Bir komik olay?
           b)         Sizi sinirlendiren bir olay?
           c)         Hoşunuza giden bir olay?
•          Senaryolar – 1 (Role Playing)
•          Karşılaşmakta olduğunuz telefon sorunları
           a)         Siz karşı tarafı ararken
           b)         Karşı taraf sizi ararken
•          Film - 1:  Telephone Skills – Hospitality On Line (+ Münazara)
•          “Put a smile in your voice – Sesine gülümseme kat”
•          Otellerde telefonda yapılan büyük hatalar
•          Senaryolar – 2 (Role Playing)
•          Film – 2: Telephone (+Münazara)
•          Otelciler için telefon adabı ve tekniği
           Yapılması gerekenler
           Yapılmaması gerekenler
           Bekletmeler
           Mesaj alma
           Hitap şekilleri
           Kaba konuşanlar
           Lafı uzatanlar
           Söyledikleri anlaşılmayanlar
           Aşırı kibarlar
           Yan odadan telefonla arayanlar
           Aramadan önce yapılması gereken hazırlıklar

5. Misafirlerimizle Olumlu İlişkiler


SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Müşterilerle doğrudan iletişim halinde olan tüm çalışanlar

GENEL İÇERİK:
“Özellikle içinde bulunduğumuz olumsuz yaşam koşulları göz önüne alındığında, insanlarla olumlu ilişkiler tesis edip, sürdürebilmek teknikten öteye, bir sanattır.   Özel sorunlarınız iş ilişkilerinizi, iş ilişkileriniz ise, özel yaşantınızı ne derece etkiliyor?  İşyerinizde amirinizle ilişkileriniz, astlarınızla ve mesai arkadaşlarınız ile ilişkilerinizi ne derece etkiliyor?  Kendinizi, gereğinden fazla “yıprattığınızı”düşünüyormusunuz? Üstelik, olumsuz sosyal ilişkiler işinizi de olumsuz etkiliyor mu? 
Bilindiği üzere, Topyekun Kalite Yönetimi (Total Quality Management) kavramının temel dayanağı “İnsan”dır; insan’ı “İnsan” yapan (veya yapmayan) da  davranışları...  Diğer kaynaklarınız (Para, Demirbaşlar, Taşınmazlar, Know-How, Makine-Teçhizat) ne kadar bol ve zengin olursa olsun, “İnsan Kaynağınız”ın birbirlerine ve müşterilerine davranışları, işletmenin başarısı için kritik faktördür. 
Müşteri - Konuk ikilemi, Koşulsuz “Güleryüz”ün Önemi ve Kazanılması, Sorunlarımız ve Başa Çıkma Yöntemleri, Karşılıklı Sevgi ve Saygı, Fikre Saygı = Kişiye Saygı, Empati, Anket: “Amiriniz Ne Derece Başarılı Bir Yöneticidir?” + “Siz Ne
Derece Başarılı Bir Yöneticisiniz?”, Grup Münazaraları ve
Vaka Çalışmaları

KONU BAŞLIKLARI :
•          Tanımlar ve amaçlar
•          Müşteri, tanımı, TQM içindeki konumu
•          Değişim; ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin!
•          Müşteri - Konuk ilişki ve çelişkisi
•          Sıklıkla karşılaşılan sorunlar
•          Çalışanların ve müşterilerin beklentileri
•          Müşteri nelerden hoşlanmaz - nelerden hoşlanır? (Egzersiz ve münazara)
•          Sorunun kaynağı kendi sorunlarımız mı?
•          Tangible - Intangible Products ilişki ve ayrıcalıkları
•          İletişim
•          Uzlaşma
•          Selamlaşma
•          Güleryüz ve nezaket
•          Karşılıklı sevgi - saygı (Oyun ve münazara)
•          Sorunlu müşteriler
•          Müşteri şikayetleri, önleme ve başa çıkma yöntemleri
•          "Ne kadar başarılı bir hizmet sektörü elemanısınız?
           (Anket, değerlendirme ve tartışma)"

 

6. Müşteri Şikayetleri; Nasıl Önlemeli? Nasıl Davranmalı?

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Müşterilerle doğrudan iletişim halinde olan tüm çalışanlar.

GENEL İÇERİK:
“Şikayet eden müşteri velinimetimdir!” diye bir kavram olabilir mi? Cevap: (Tereddütsüz) Evet! olmalıdır.  Ama, bir yandan bu şikayeti değerlendirebilmek, diğer yandan da şikayetçi müşteriyi memnun olmuş / tatmin olmuş müşteri haline dönüştürebilmek, belirli bir teknik gerektirmektedir.  TQM - Total Quality Management (Topyekun Kalite Yönetimi) kavramının vazgeçilmez koşulu olan “Sürekli ve İstikrarlı Müşteri Odaklı Faaliyet Sürdürebilme” etkinliğinin önemli koşullarından birisi “Pro-Active Management” kavramıdır.  Nasrettin Hoca’nın, “Suya giden çocuğu testiyi kırmadan önce dövme” felsefesine dayalı bu kavram ise, bize (en azından teorik olarak) hiç de yabancı değildir.   Gelgelelim, çevremizde, bırakalım etkin “Pro-Active” yönetim tarzını, “Reaktive” (Hiç olmazsa testi kırıldıktan sonra bazı önlemler alma doğrultusunda) yönetim tarzı bile mumla aranır hale gelmiştir.   Etkin yönetimin koşullarından birisi de, Müşteri Şikayetleri  ile karşılaştığımızda, izlememiz gereken yöntemlerini bilip bunları başarı ile uygulamaktır.  Bu eğitim programı, içerdiği vaka etüdleri ve oyunlar  vasıtası ile, katılımcıların, bu yöntem ve
tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya yöneliktir.  

KONU BAŞLIKLARI :
•          Müşteri mi - Konuk mu ?   * Müşteri tanımı
•          " T.Q.M (Toplam Kalite Yönetimi) kapsamı içinde müşteri şikayetlerinin
           yeri ve önemi"
•          Müşteri Şikayetleri - Feedback (Geri Bildirim) olgusu
•          Otellerde müşteri şikayetleri ana nedenleri
           *  Doğrudan otel ile ilgili şikayetler
           *  Dolaylı şikayetler
•          Müşteri nelerden hoşlanır - nelerden hoşlanmaz?  + Münazara
•          Çalışanların ve müşterilerin beklentileri
•          Sıklıkla karşılaşılan sorunlar
•          Video film (Müşteri Şikayetleri)  + Münazara
•          Pro-Aktif ve Reaktif yönetim tarzları
•          Pareto Kuralı ve müşteri şikayetleri ie ilgili bir uygulama
•          Müşteri Şikayetleri'ni önleme yöntemleri
•          Müşteri Şikayetleri ile ilgilenme / başa çıkma yöntemleri
•          Müşteri Şikayetleri vukuunda yapılması gerekenler  + senaryo uygulamaları
•          Değişim; ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin!
•          Sorunun kaynağı kendi sorunlarımız mı?
•          Tangible - Intangible Products ilişki ve ayrıcalıkları
•          İletişim
•          Uzlaşma
•          Selamlaşma
•          Güleryüz ve nezaket
•          Karşılıklı sevgi - saygı (Oyun ve münazara)
•          Sorunlu müşteriler
•          "Ne kadar başarılı bir hizmet sektörü elemanısınız?
           (Anket, değerlendirme ve tartışma)"


7. Etkin Satış ve Satış Arttırma Teknikleri

SÜRE :    8 / 16 SAAT

HEDEF KİTLE: Müşterilerle doğrudan iletişim halinde olan tüm çalışanlar

GENEL İÇERİK:
İçinde bulunduğumuz “Çetin” rekabet ortamında, “Ürününü satabilmek” bile, işletmenin amaçladığı hedeflerine varabilmesi açısından, yetersiz kalabilmektedir.  Bu nedenle, gündeme “Satış Arttırma - Upselling” teknikleri gelmektedir.  Her iki teknik de, gerek işletme, gerek satış yapan personel ve gerek se müşteri açısından, memnun edici bir şekilde sonuçlanmalıdır ki, oyunun devamı gelsin...Dikkat ederseniz “Satış Personeli” demedik, “Satış Yapan Personel” dedik; çünkü, bir işletmede tüm çalışanlar, “Satış” yaparlar (bazıları ise, maalesef, bilerek veya bilmeyerek yapılmaya çalışılan satışların içine yaparlar!).   Tangible - Intangible, Müşteri - Konuk, Pazarlama - Satış, Doğrudan - Dolaylı Satış, Hazır Müşteri - Potansiyel Müşteri, İhtiyaçlar - İstekler ikilem ve ilişkileri; Pareto Yasası; Dört Temel Satış Tekniği; Satış Arttırma Teknikleri; Özel Durumlarda Geçerli Satış Teknikleri, bu program dahilinde, grup münazaraları, vaka çalışmaları ve  oyunlar, işlenen konulardan bazılarıdır.

KONU BAŞLIKLARI :

•          Satış Nedir? Ne Değidir?
•          İnsanlar Neden Satın Alırlar?
           Satınalma Süreci
•          Müşteri Davranışları
•          Nasıl Öğreniriz + Hatırlama Oranları
•          Satış'da 3 Temel Kural
•          Satış'ın Evreleri
•          Mal ve Hizmet Kavramları
•          Satış - Pazarlama Karşılaştırması
•          Fiyat Stratejileri
•          Pazarlamanın 4+4 P’si (Marketing Mix)
•          İstekler ve İhtiyaçlar
•          Müşteri Sınıflandırması
•          SWOT Analizi
•          Satış'da İletişim
•          Müşteri Gözü İle Müessese
•          Telefonla Satış
•          İstatistiki Teknik ve Yöntemler
•          Satış Bağlama Teknikleri
•          Upselling / Satış Arttırma Teknikleri
•          Sales Calls (Satış Ziyaretleri)
•          Satış ve Pazarlama Departmanı ile ilgili İş Tarifi Örnekleri

 

8. Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi

SÜRE :    8 / 16 SAAT

HEDEF KİTLE: Başta yönetim kademesi olmak üzere tüm çalışanlar

GENEL İÇERİK:

İçinde bulunduğumuz acımasız rekabet ortamında sadece güçlü olanlar hayatta kalacaktır; ve güç yaptığımız her işte ve üretttiğimiz her üründe ortaya koyduğumuz “Kalite”dir. Toplam Kalite Yönetimi’nin zorlukları nelerdir ve bunların üstesinden nasıl gelinir?   Misafir  Memnuniyeti, VFM kavramı, Müşteri Orientasyonu, ISO Standardları,  Sertifikasyon,  Türkiye’nin içinde bulunduğu durum,  İşimizi, gücümüzü ve müşterilerimizi ‘cepte keklik’ zannetmenin vebali gibi konular çeşitli oyunlar ile birlikte işlenecektir.

KONU BAŞLIKLARI :

•          Hizmet sektöründe toplam kalite kavramı
•          Kalite testi
•          Kalite’nin (olması gereken) tanımı
•          Toplam kalite’nin tarihçesi
•          VFM – Value For Money (Ödenen Paranın Karşılığını Almak) kavramı
•          Müşteri odaklılık
•          İç Müşteri – Dış Müşteri kavramları
•          "Ülkemizdeki durum: Güzel kokular temiz vücuda sürülürse yararı olur. 
           Temiz olmayan vücuda sürülen hacı yağları vücudun daha pis kokmasına            neden olur!"
•          "Zeka (IQ) - Akılcılık (Rationalizm) – Kurnazlık/Fırsatçılık (Opportunizm):
           Ülkemizde hangisi ağır basıyor?  TQM için nasıl olmalı? "
•          TQM’de bileşik kaplar prensibi
•          İşletmelerde kaliteye etki eden faktörler
•          TQM işlem süreci
•          Müşteri nelerden hoşlanmaz?
•          SWOT Analizi
•          Pareto kuralı
•          Globalleşmenin getirdikleri (TQM’e giden süreç)
•          TQM’in üstünlükleri
•          TQM felsefesinin özü
•          Kalite ile ilgili yanlışlar
•          Klasik yönetim anlayışı  ile TQM anlayışı arasındaki farklar
•          Değişim; Değişimin önündeki engeller ve bu engelleri aşma yöntemleri
•          Temel prensip: İnsana değer verme
•          Zero Defects Management – Sıfır Hata Yönetimi
•          Klasik “Kalite Kontrol” yöntemi yerine “Kalite Güvence” yönetimi
•          Kalite güvence sistemini uygulamanın zorlukları
•          Proaktif (Planlamaya dayalı) yönetim
•          Performans kalitesinin ölçüm metodları (Pareto Analizi, Fayda-Maliyet Analizi,            Histogramlar, Balık Kılçığı Diyagramları, Dağılım Analizleri, vd)
•          ISO ile ilgili temel bilgiler
•          ISO belgesi veren kuruluşlar
•          ISO 9000 serisi Kalite Yönetim Sistemi Yeterlilik Kontrol Formatı

 

9. Etkin İletişim (Herşeyin Başı İletişim)

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
“Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır - Hz. Mevlana”.  Bu güzel deyiş, şöyle de olabilirdi: “Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin karşındakinin anlayabildiği, ve senin anlatabildiğin, kadardır.  Siz, ister yazılı olsun ister sözlü, meramınızı karşınızdakine ne derece etkinlikle anlatabiliyorsunuz?  Yoksa, “Kırk defa söylüyorum ama anlamıyorlar!” zaafının arkasına gizlenenlerden-misiniz?  Hangi koşullarda yazılı iletişim, hangi koşullarda ise sözlü iletişim daha olumlu sonuç verir?  “Bir işletme içinde iletişim, bir vücudun içinde dolanan kan damarları gibidir; tümü, her yönde ve tıkanıksız çalışmalıdır” fikrini benimseyen bazı işletmelerde bile iletişim tıkanıklıkları olabilmektedir.  Bunların nedenleri ve giderilme yöntemleri nelerdir? gibi konular bu program dahilinde olup,  grup münazaraları, vaka çalışmaları ve oyunlar ile işlenmektedir.

KONU BAŞLIKLARI :         
•          İletişim nedir (Exercise)
•          İletişim kamnalları
•          İletişim prosesi
•          Sözlü – sözsüz iletişim
•          Vücut dili ve davranışların iletişimdeki rolü
•          İşletmelerde iletişim
•          Yukarıdan aşağıya, yatay ve aşağıdan yukarıya iletişim
•          Yüz yüze iletişim
•          %10 - %30 - % 60 Prensibi
•          Söyleneni anlama egzersizi
•          İletişim kanalları etkinlik hiyerarşisi
•          Padişah ve cumhurbaşkanı (Vaka tartışması)
•          İletişim engelleri ve aşma yöntemleri
•          Etkili dinleme testi
•          Etkili iletişim testi
•          İyi bir dinleyici olmanın sırları
•          İyi bir iletişimci olmanın sırları
•          İletişim ve karşılıklı mutabakat
•          Algılama
•          “İyiler – Kötüler” (Egzersiz ve münazara)

 

10. Zaman Yönetimi

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
"Zaman hayat demek; herşeyden değerli; süresi kısıtlı.  Ama bizler onun kıymetini yeteri kadar biliyormuyuz?  Dürüst cevap verecek olursak, hayır!  Bazen, en bonkörce harcadığımız şey zaman.  Sık sık başımıza geliyor, bazen işsiz güçsüzlükten sıkıldığımız, bazen de işlerimizin üst üste geldiği, hiçbir şeyi doğru dürüst yetiştiremediğimiz.  Tam işlerimizi planlayıp programlamışken, acil bir başka iş çıkıp bütün planlarımızın alt üst olduğu.  Gözümüzde büyüyen bir işi sürekli erteleme ihtiyacı duymamız.  Sonra da toplantılar, toplantılar, toplantılar; toplanmaktan çalışmaya da vakit yok ki!  Randevular; büyük dert!  Bu koşullarda etkin zaman yönetimi olur mu?  İstenirse olur.  Olmak zorundadır.  Yönetimin temel fonksiyonlarını hatırlayalım lütfen: Planlama, Organize Etme, Kadrolaşma, Yönlendirme, Koordine Etme, Kontrol Etme, Değerlendirme; tamamı zaman kavramıyla iç içe ve sıkı sıkıya bağımlı...  Dolayısı ile,    “Zamanını yönetemeyen bir yönetici işini yönetemez” demek haksızlık olmaz.  Panel çalışmaları, vaka etüdleri, oyunlar, anketler ile zenginleştirilmiş bu eğitim programında, zaman’ın önemi, zaman planlaması,
acil ve beklenmeyen olaylara karşı alınması gereken önlemler,
izafiyet / görecelik,  zaman ziyanına sebep olan faktörler ve
bunlara karşı alınabilecek önlemler, öncelikler bilinci,
“Hayır” demesini bilebilmek, gibi konular işlenmekte."

KONU BAŞLIKLARI :         
•          Zaman kavramı
•          Para zamandır; siz kaça maloluyorsunuz?
•          Bir günü nasıl harcarız?
•          İnsanın içindeki saat
•          Zaman harcatan etkenler
•          Öncelikler kavramı:
           Boş durmayıp bir iş yapıyor olsamız bile, o anda yapabileceğiniz daha
           önemli bir iş varsa, vaktinizi harcıyorsunuz demektir."
•          Amirinizle ilişkiler ve zaman
•          Aciliyet ve baskı (Stres)
•          Zaman bütçelemesi kavramı
•          Günlük, haftalık, aylık ve yıllık zaman planlaması
•          Zaman kullanımı ve alışkanlıklarımız
•          Pareto Kanunu
•          Zaman kazanma için bazı pratik bilgi ve yöntemler
•          Zaman yönetiminde dinleme'nin rolü ve önemi
•          Zaman yönetiminde delegasyon'un rolü ve önemi
           İki kişinin zamanı kıttır:
           Çok işi  olanın ve işsizin!
•          Zaman yönetiminde okuma hızı'nın önemi
           (Okuma hızı arttırma teknikleri)
•          Telefon (zaman öldürebilir de kazandırabilir de)
•          Bilgisayar ve zaman
•          Yolda geçen vakitler
•          Zaman yönetimi ve iş toplantıları
•          Anketler, egzersizler, vaka tartışmaları


11. Stres Yönetimi

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
"Sorunlar saymakla bitmez; geçim derdi, çoluk çocuk, ulaşım, gürültü, patırtı, çevre kirlenmesi, ahlak kirlenmesi, enflasyon, can güvenliği, istikrarsız politik ortam, saygısız - düşüncesiz komşular, bencil insanlar, hastalıklar, v.s.  Üstüne üstelik, bir de iş sorunları; müdürün tafrasından geçilmiyor; işe 5 dakika geç kalsak kol saatini gösteriyor.  Bu hengamede sağ salim gelebildiğimize şükretmiyor da!  Akşam umarım eve gittiğimizde elektrikler yanıyor olur da soğukta kalmayız; bir de 9 kat merdiveni tırmanmak var!  Şimdi gel, bir de başta mesai arkadaşlarınız ve müşterileriniz olmak üzere, tüm çevre anlayışlı ve güleryüzlü ol!  Ne mümkün; insanda gülecek yüz mü kalıyor!  Devamlı gerilim içinde, kavgaya hazır durumdayım.  Zaman zaman herşeyi bırakıp, kaçıp gitmek istiyorum; ama nereye!  Çaresi yok; ömür törpüsü; böyle gelmiş, böyle gidecek!

Hayır, çaresi var!...Profesyonellik.  Stress nedir?  Stress’in nedenleri ve başa çıkma yöntemleri nelerdir?  Stress’in zararları ve etkileri nelerdir? İş stress’i, Stress yararlı da olabilir mi?  Kontrollu stress, yoğun stress etkisinde bir kişi ile başa çıkma
ve sosyal ilişki yöntemleri, kişilik - stress ilişkisi, bu eğitim
programının konuları arasında.   "


KONU BAŞLIKLARI :         
•          Hayır, çaresi var!...Profesyonellik.  Stress nedir?  Stress’in nedenleri ve başa çıkma yöntemleri nelerdir?  Stress’in zararları ve etkileri nelerdir? İş stress’i, Stress yararlı da olabilirmi?  Kontrollu stress, yoğun stress etkisinde bir kişi ile başa çıkma ve sosyal ilişki yöntemleri, kişilik - stress ilişkisi, bu eğitim programının konuları arasında.  
•          Stress’in tanımı                                *Vücudumuz stress’i nasıl yaşıyor?
•          Stress olayı ve bazı gerçekler            * Stress belirtileri
•          Stress ölçeği                                     * İyi Stress – Kötü Stress
•          (G.A.S) Genel Adaptasyon Sendromu
•          TEST (Hayatın Stress Doğuran Zorlukları)
•          Moral Bozucular – Moral Yapıcılar
•          TEST (Moral Muhasebesi)               * TEST (Stress Terazisi)
•          Stress Kişilik Testi                            * A ve B Tipi Kişilik
•          Introvert – Extrovert Kişilik
•          Stress – Zaman ilişkisi
•          İhtiyaçların Doyumu ve Stress ilişkisi
•          Duygusal gelişim – Stress ilişkisi
•          Kadın olma – Stress ilişkisi
•          Manipülatörler
•          TEST (Stress – Yaşam Tarzı)
•          Örgütsel Stress kaynakları
•          TEST (İş Stress’i Ölçeği)
•          TEST (Ne kadar Stress Altındasınız?)
•          Cinsel Tatminsizlik – Stress ilişkisi
•          Delegasyon sorunları – Stress ilişkisi
•          İşyerine uyum
•          TEST (Amirinizle Aranız Nasıl?)
•          Stress ile başa çıkma yöntemleri
•          Stress – Sağlık ilişkisi


12. Toplantı Yönetimi

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
"Haftada, ayda, yılda, hatta çalışma hayatınız boyunca kaç saatinizin toplantılarda geçtiğini hiç düşündünüz mü?  Bunların küçük bir kısmının ""Yararlı Toplantılar"", büyücek bir kısmının ""Yararlı Olmayan Toplantılar"", oldukça büyük bir kısmının ise ""Zararlı Toplantılar"" olduğunu da düşündünüz mü?  Ve, sonuç olarak, tüm toplantılarınızın ""Yararlı Toplantılar"" haline dönüşmesini istemezmiydiniz?
Toplantı türleri?  Hepsi gerekli mi?  Toplantıların amacı?  Toplantı hazırlığı.    Toplantıların katılımcıları.  Toplantı gündemi ve tutanakları.  Toplantı zamanlaması.  Etkili sunum teknikleri.  Etkili dinleme teknikleri.  Aksiyonlar,  görevlendirme (Kim, neyi, ne zaman, nasıl yapacak?).  Takip ve kontrol.  Karar alma.  Gizlilik, işlenen konular arasındadır."

KONU BAŞLIKLARI :         
•          Toplantı nedir?
•          Toplantı türleri  (Amaçlara göre sınıflandırma)
•          Genelde yapılan hatalar
•          Video Film (Meetings, Bloody Meetings) + Münazara
•          İletişim etkinliği (Sunum, dinleme, sözlü - yazılı iletişim, sual sorma -
            cevaplama)
•          Etkili toplantı yönetimi için önlemler
•          Planlama, programlama
•          Gündem: anlamı, önemi ve şekli
•          Tutanaklar: anlamı, önemi ve şekli
•          Katılımcı davranışları
•          Negatif - pozitif tutum ve davranışlar
•          Yapıcı - yıkıcı eleştiriler
•          Teşvik ve özendirme yöntemleri
•          Zamanlama
•          Komitman doğurucu önlemler
•          Aksiyonlar,  görevlendirme (Kim, neyi, ne zaman, nasıl yapacak?)
•          Takip ve kontrol
•          Gizlilik
•          Video film:  Effective Meetings + Münazara
•          Toplantıların katılımcıları (Kimler katılmalı, kimler katılmamalı?)
•          Karar alma
•          Örnek bir toplantı uygulaması (Tatbikat + münazara)

 

13. Team Work – Ekip Çalışması

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
" “Bir elin nesi var, iki elin sesi var - Anonim, Türk Atasözü”.  Önemli olan iki (veya daha fazla) elden, uyumlu ses çıkartmaktır.  Bir müzik enstrümanını çok iyi çalabilmek ile ayni bir orkestra içinde çok iyi çalabilmek arasında fark vardır; ikincisi daha fazla beceri ister ve çıkan müzik de kulağa daha hoş gelir.  Hal böyle olmakla birlikte, bazı insanlar, “Solo Müziği”, orkestra müziğine tercih etmekte; daha kötüsü, bazıları ise, “Orkestara düzeninde kendi solo müziklerini icra etmektedirler!”...
Ekip çalışmasının yararları nelerdir?   Etkin ekip çalışmasını önleyen faktörler ve bunların üstesinden gelme yöntemleri gibi konular, bu eğitim programı dahilinde olup, panel münazaraları, vaka çalışmaları ve oyunlar işlenerek yapılmaktadır."

KONU BAŞLIKLARI :         
•          Ekip çalışması, tanım ve yararları
•          Bireysel çalışma:  Üyesi olduğunuz ekipler
•          İyi bir ekibin özellikleri
•          İyi ekip - kötü ekip karşılaştırması
•          Bireysel amaç - ortak amaç
•          Çıkar çatışması - ekip çalışması ilintisi
•          Ekip çalışması - Orkestrasyon ilintisi
•          Ekip çalışması - Sinerji ilintisi
•          Exercise (Grup çalışması): Bir Tatil Günü
•          Lider - Yönetici ikileminin ekip çalışmasına etkileri
•          Ekip çalışması - Etkili iletişim ilintisi
•          Exercise (Birbirlerini tanıyan katılımcılar için): Ne derece başarılıyım?
•          Ekip çalışması - Ekibi tanıma, güven ve motivasyon ilintisi
•          Exercise (Grup çalışması): Aman yumurtalar kırılmasın!
•          Ekip çalışmasına yatkınlık anketi
•          Kişilerarası iletişim envanteri
•          Exercise (Grup çalışması): Kader paylaşımı 

 

14. Pro-Aktif Yönetim ve Karar Verme

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
“Reaktif Yönetim” tarzı hiç bir zaman yeterli ve etkin bir yöntem değildir. Ve, maalesef bazı işletmeler reaktif bile değildirler!  İşletmeler “Proaktif”   olmaktan kesinlikle taviz vermemelidirler.  İşte bu olay, “Başarılı” işletmeler ile “Vasat” ve “Başarısız” işletmeler (Hatta Doğu ile Batı kültürleri) arasındaki farkı ortaya koyar.  Planlama, karar verme.  Oyunlar, Vaka Çalışmaları,  tartışmalar, role playing.

KONU BAŞLIKLARI :   
      
•          Proaktif yönetim’in tanımı
•          Yönetim tarzları
           a) Proaktif Yönetim
           b) Reaktif Yönetim
           c) İnaktif Yönetim
•          Proaktif Yönetim ve Planlama
           a)  Misyon      
           b)  Uzun vadeli planlar – Stratejiler      
           c)  Orta Vadeli Planlar
           d)  Kısa Vadeli Planlar    
•          Plan yapmanın yöntemi
•          TQM – Planlama ilişkisi
•          Arap ülkelerindeki durum
•          Batıdaki durum
•          “Planlama” tek başına bir gelişmişlik ölçeğidir!
•          Türkiyedeki durum
           a)         Etkinlikle uygulayanlar
           b)         Uygulamaya gayret edenler
           c)         Uygular gözükenler
           d)         Uygulamayanlar
•          Zeka (IQ) – Akılcılık (Rationalizm) – Fırsatçılık/Uyanık Geçinme (Opportunizm)
•          Planlama egzersizi (Bir banka soygunu)
•          Karar verme:  Yöneticinin temel görevi
•          Delegasyon (Görev aktarımı, yetki devri)
•          Yönetimsel karar verme olgusuna genel bakış
•          Yönetimsel Yaptırım Gücü Kaynakları (Anket çalışması)
•          Rutin (Programlanmış) ve Rutin Dışı (Programlanmamış) kararlar
•          Bir sorun’un özellikleri
•          Hata analizi
•          Sorun çözme modeli
•          7-Adım metodu
•          Karar verme tarzları
•          Kantatif teknikler
•          Bir karar verme egzersizi
•          Tartışma konuları
•          Risk Ölçeği (Anket çalışması)
•          Ego-Gram Analizi (Anket çalışması)


15. Performans  Planlama ve Değerlendirme

SÜRE :    8 SAAT

HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
Bu eğitim programının amacı, işletmelerde, a) Performans Planlama (MBO) ve b) Performans Değerlendirme teknikleri konularında katılımcıların bilgi ve deneyimlerini pekiştirmektir.  Ana prensipler, “Planlanmayan performansın değerlendirilmesi yapılamaz” ve “Usulüne uygun yapılamayacak ise, performans değerlendirmesinin hiç yapılmaması evladır”.  Program, piyasadaki uygulamalardan bazı örnekler, vaka etüdleri, örnek uygulama ve panel münazaraları ile işlenmektedir.

KONU BAŞLIKLARI :         
•          Tanımlar ve amaçlar
•          Neden Performans Değerlendirme?
•          Çalışanların beklentilerine karşın işletmenin beklentileri; çelişkiden
           uzlaşmaya  uzanan yol - ortak amaçlar bulma ve geliştirme (Egzersiz ve
           münazara)
•          Moslow'un "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" teorisi
•          F. Herzberg'in "İki Faktör veya Hijyen" teorisi
•          Performans değerlendirme sistemleri
•          Planlama - Değerlendirme ilişkisi (M.B.O kavramı)
•          Sıkça yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar
•          Sektörden hakiki uygulama örnekleri - Egzersiz ve tartışma

 

16. Mülakat Teknikler

SÜRE :    8 SAAT


HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
“Ben adamı gözünden anlarım!” bazı yöneticilerin, zaman zaman uyguladığı, oldukça ilkel ve (gerek işletme ve gerekse seçilen personel açısından) riskli bir yöntemdir.  Aslına bakarsanız, eleman seçiminde, ne kadar etkin olursa olsun, salt mülakat teknikleri ile yetinmek bile oldukça risklidir.  Bu riskleri en aza indirgemek için bazı ilave teknik ve yöntemlere ihtiyaç vardır.  Bu programın amacı, buna rağmen, iş ortamımızda, personel seçiminde, yaygınlıkla uygulanagelen mülakat teknikleri ve bu teknikler konusunda katılımcıların bilgi ve deneyimlerini, uygulamalar, münazaralar, ve vaka çalışmaları, ile pekiştirmektir. 

KONU BAŞLIKLARI :         
•          Mülakat, tanımı ve amaçları
•          Özgeçmiş sadece bir iskelettir!
•          Mülakatların güvenilirliği
•          Mülakat’dan öteye – Testler!
•          I.Q ve E.Q kavramları
•          Inter – View!
•          Ön Mülakat – Son Mülakat
•          Mülakat’larda sıklıkla yapılan hatalar
•          Mülakat teknikleri
           Planlı
           Kalıplı
           Baskı uygulamalı
           Panel mülakatlar
•          Roger Planı
•          Munro Fraser Planı
•          İstihdam mülakatının 3 aşaması
•          Mülakatçının rehberi
•          Başarılı mülakatçının özellikleri
•          Dikkat edilmesi gereken hususlar
•          Bir mülakat formatı dizaynı (Egzersiz)
•          Mülakat uygulaması (Egzersiz)
•          Çit’in öbür tarafı (Eğer mülakat edilen siz iseniz)


17. Train The Trainer – Eğiticinin Eğitimi

SÜRE :    16 SAAT

HEDEF KİTLE: Başta birim eğiticileri olmak üzere, tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
Bir işi başkasına öğretebilmek, o işi yapabilmekten daha zordur.  Çünkü, birincisi için bilgi ve deneyim yeterli iken, ikinci için ise, ayrıca “Bire-Bir Öğretme Teknikleri”ni bilmek gerekir.  Yöneticinin temel görevlerinden bir tanesi de “Astlarını Eğitmek”dir.  Bu eğitim programının amacı, katılımcılara, uygulamalı, tartışmalı, vaka etüdlü ve  film izlemeli olarak, “Dört Aşamalı Bire Bir Eğitim Tekniği” konusunu öğretmek ve onların “Bire Bir Uygulamalı Eğitim” konularındaki bilgi ve deneyimlerini pekiştirmektir.

KONU BAŞLIKLARI :    PROGRAM - 1. GÜN     
10:00-10:30     Tanışma, giriş ve programın takdimi
(Ice-breaker: Isındırma amaçlı bir küçük oyun)
10:30-11:00     Eğitimin yararları
11:00-11:30     Uygulamalı Eğitim’in yararları ve diğer eğitim türleri ile karşılaştırmalar
11:30-12:30     Temel Öğrenme Prensipleri ve Öğrenme Eğrisi
12:30-14:00     Öğle Yemeği
14:00-15:30     Öğrenme Kavramı ve Prensipleri (Devam)
Öğrenme Teorileri (Klasik ve Operant Koşullandırma,
Kognitif - Nedensel Teoriler, Sosyal Öğrenme Teorisi,
Model Alma Teorisi ve Uygulamaları)
15:30-15:45     Kahve Molası
15:45-17:00     Pekiştirme Yöntemleri, Positif ve Negatif Pekiştiriciler, Thordike’ın Etki - Tepki Teorisi, Extrinsic ve Intrinsic Pekiştiriciler, Pekiştirme Amaçlı Ödül ve Ceza Yöntemleri, Peridik ve A-Periodik Ratio’lar
17:00-17:30     Ertesi günün programı ve görev bölüşümü
PROGRAM - 2. GÜN           
10:00-10:30     Önceki günün konularının özeti
10:30-12:00     4-Aşamalı Öğrenme Tekniği, Açıklama, Gösterme,
Film izleme ve tartışma
12:00-12:30     Öğleden sonraki program hakkında açıklamalar, görev bölüşümü
12:30-14:00     Öğle Yemeği ve katılımcıların uygulama son hazırlıkları
14:00-15:30     Uygulamalar
15:30-15:45     Kahve Molası
15:45-17:00     Uygulamalar - Devam
17:00-17:30     Genel Değerlendirme, soru ve cevaplar.

18. Etkin Yönetim

 SÜRE :    8 veya 16 SAAT
           
 HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:    
   
            Bir öğrencinin başarısı, karnesinde belirtilen muhtelif dersler, ve bunlardan aldığı notlar sonucunda ortaya çıkar. Bir yöneticinin de buna benzer bir karnesi vardır ve bu karnedeki dersler ise:  “Planlama”, “Organize Etme”, “Kadrolaşma”, “Yönlendirme”, “Kontrol Etme” ve “Değerlendirme” dir.  Bu eğitim programının amacı, katılımcıların, bu temel yönetim fonksiyonları hakkındaki bilgi ve deneyimlerini  pekiştirmekdir.  Bu ana amaç dahilinde, Yetki Devri, Motivasyon, Organizasyon Prensipleri, İletişim, Yetki - Sorumluluk Dengesi,  Yöneticinin Etkinliğini Önleyen Nedenler, Yönetici ve Yönetilen Tipleri, gibi konuların işlendiği bu eğitim programı, panel münazaraları, oyunlar, anketler ve vaka etüdleri ile bezendirilmiştir.

KONU BAŞLIKLARI :         
•          Tanımlar ve amaçlar     * Ne yönetiyorsunuz?
•          Yönetimin temel fonksiyonları     * Etkili yöneticilik için gerekli beceriler
•          Yönetici kimlere karşı sorumludur?     * Bir yöneticinin genel iş tarifi
•          Yöneticilerin çuvallamalarının ana nedenleri
•          Leader's Influential Power Survey - LIPS (Yöneticinin Yaptırım Gücü Kaynakları            - anket, değerlendirme ve münazara)
•          Yetki - Sorumluluk ilişkisi     * Delegasyon (Yetki Devri) olayı!
•          Günlük yönetim aktivitelerimiz
•          Leader Effectiveness and Adaptability Test - LEAD (Yönetim Tarzı Anketi,            değerlendirme ve münazara)
•          SWOT Analizi (Egzersiz ve münazara)
•          İnsanlar Arası İlişkiler Analizi (Anket ve münazara)
•          Genel Değerlendirme, soru ve cevaplar.

18.1. LEAD & LIPS Çalışması

SÜRE :    1-2 gün
           
HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar, İncelenenler:Yöneticiler
"
GENEL İÇERİK:       
            "LEAD (Leader's Effectiveness and Adaptability Distribution – Liderin Etkinlik ve Uyum Testi), ile birlikte LIPS (Leaders' Influential Power Survey – Liderin Etki Gücü Anketi) , “Liderlik Tipleri”, “Örgütsel Gücün Kaynakları” ve bunların işletmeye uygunluklarını ölçüp değerlendirmeye yönelik, müellifin doktara tezi konusu olan bilimsel bir çalışmadır.
Çalışma sonucunda gelişme gerektiren alanlar da ortaya çıkartılır.  Anket metodolojisi a) Kişisel ve b) Ast’ın Üst’ü değerlendirmesi şeklinde iki aşamalıdır.   "
KONU BAŞLIKLARI :         
•          LEAD (Leader's Effectiveness and Adaptability Distribution – Liderin Etkinlik ve Uyum Testi),
•          LIPS (Leaders' Influential Power Survey – Liderin Etki Gücü Anketi)

18.2. Yönetim Uygulamalarının Etkinliği Anket

SÜRE :    1 gün

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar
"
GENEL İÇERİK:       
Bu anketin amacı, çalışanların geri bildirimlerine dayanarak, yönetimsel uygulamaların ve işyeri ortamının etkinlik derecesini bilimsel olarak saptamaktır.  Uygulama, astlarından gelecek eleştirilerden çekinmeyen, tam tersine bu eleştirileri kendileri için değerli bir fırsat görebilen, ileri düşünceli yöneticiler için uygundur. 

KONU BAŞLIKLARI :         
•          Yönetim uygulamalarının etkinliği anketi

18.3 Manager’s Mirror – Yöneticinin Aynası

SÜRE :   8 saat
           
 HEDEF KİTLE: Tüm yönetim kademesi (Şef ve üstü)

GENEL İÇERİK:       
            “Kişi kendini bilmek gibi irfan olmazmış - Anonim, Türk Atasözü”.  Hal böyle olmakla birlikte, bizler, yoğun çalışma düzenimizde, gayret ve dikkatimizi, karşımızdaki kişilere odaklamaktan, çoğunlukla, kendimizi yeterince tanımayı ihmal ediyoruz.  Gerçekten, aynaya bakıp da gördüğümüz kendi yüzümüz ile, başkalarının gördüğü yüzümüz arasında farklılıklar vardır ve başarılı bir yöneticinin amacı, kendi yüzünü, başkalarının gördüğü gibi görmek olmalıdır.  Bu da, yöneticinin, güçlü ve güçsüz yönlerini bilinçle ve olgunlukla saptayıp, kendini sürekli geliştirme sürecinde olmasına bağlıdır.  Panel çalışmaları, ilginç oyunlar,  vaka etüdleri ve anketler ile bezendirilmiş bu eğitim programı, yöneticinin, kişisel envanterini yapıp, kendisini sürekli geliştirmeye yönelten bir konsantre çalışmadır.

KONU BAŞLIKLARI :         
•          Tanımlar ve amaçlar
•          Clipping çalışması (Kendini resimlerle tanımlama, egzersiz ve münazara)
•          Johari'nin Penceresi (Anket, değerlendirme ve münazara)
•          Yönetici neye benzer? (Münazara)
•          İşyerinde oynadığımız oyunlar (Münazara)
•          Kişilerarası İletişim Envanteri  (Anket, değerlendirme ve münazara)
•          Ayna Ayna Söyle Bana (Birbirlerini tanıyan katılımcılar için egzersiz)
•          Keirsey Kişilik Analizi  (Anket, değerlendirme ve münazara)
•          SWOT Analizi (Egzersiz ve münazara)
•          "Aynalar" ve sonuç!

19. S.Q.A. (Service Quality Audit – Servis Kalitesi Denetimi)

SÜRE :   2-3 gün
           
HEDEF KİTLE: Tüm tesis normal faaliyetini sürdürürken  denetim"

GENEL İÇERİK:       
            Bu çalışma  programının sonucunda, yönetiminize, profesyonel ve uzman kişilerce hazırlanmış, objektif ve teknik bir denetim sonucunda  tesisinizin servis kalitesi hakkında detaylı bir rapor sunulur.  Bu raporda, tüm departmanların  operasyonel etkinlik ve yeterlilik derecelerini, eksi ve artıları  ile görebilirsiniz. Müfettişin kimliğinin ve misyonunun gizli tutulması programın etkinliğini arttırır.    

20. Personel Seçme ve Değerlendirme Testleri

SÜRE :   --

           
HEDEF KİTLE: İnsan Kaynakları Yönetimi

GENEL İÇERİK:       
            I.Q (Intelligence Quotient) Testleri,  M.A. (Mechanical Aptitude – Mekanik  Yetenek) Testleri, Kişilik  Testleri, Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Testleri gibi testler, işletmenize uygun normlarda uygulanır.

21. Personel Seçme ve Değerlendirme Testleri

SÜRE : 8 saat
           
HEDEF KİTLE: Tüm yönetim

GENEL İÇERİK: 
      
            Bir işletmede çalışanların eğitimi, sporcuların antenmanı gibidir;  nasıl sporcular sistemli antrenman yapmadan başarılı olamazlarsa, işletmelerde çalışanlar da eğitimsiz başarılı olamazlar. Olay bu kadar basit olmakla birlikte, en fazla aksayan  konudur eğitim! Nedeni ihmal mi dersiniz? Hayır, sadece kötü yönetim!  Bir işletmede “Eğitim Yönetimi” etkinlikle uygulanmıyorsa o işletmede çalışanlar maça antrenmansız  çıkıp yenilmeye mahkumdurlar!

21.1 Eğitim İhtiyaçları Saptama ve Değerlendirme Anketi

SÜRE :   1 gün
           
HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar

GENEL İÇERİK:       
            İşletmenin etkinliği ve selameti açısından, eğitim gelişigüzel veya birilerinin “Şu eğitimi yapalım” demesi ile yapılmamalıdır.  Böyle yapılan eğitimler faydadan çok zarar getirir.  Bu programın amacı, elemanlarınızın hangi eğitimlere ihtiyaçları olduğunu bilimsel olarak saptamak ve bu suretle çabalarınızın boşa gitmemesini sağlamaktır. 

22. İnsan Kaynağı Yönetimi

SÜRE :   8 saat
           
HEDEF KİTLE: Tüm yöneticiler

GENEL İÇERİK:       
            Toplam Kalite Yönetimi kavramı kapsamında, “İnsan” kaynağının  pasasal ve fiziki kaynaklardan önde geldiği tartışılmaz. Çünkü,  işletmeler ne kadar varlıklı olurlarsa olsunlar, bu varlıklarının akıbeti çalışanlarının elindedir. Bu eğitim programı, klasik “Personel Yönetimi” fonksiyonları ile güncel “İnsan Kaynakları Yönetimi” fonksiyonlarının özellik ve farklılıklarını vurgulayarak, işletmede etkin bir “İnsan Kaynakları” departmanının işlerliğini  sağlamak ve bu sayede işletmenin etkinliğini arttırmaktır.

KONU BAŞLIKLARI :         
•          İnsan Kaynağı’nın tanımı
•          İnsan Kaynağı’nın kapsamı
•          Klasik Personel Müdürlüğü fonksiyonu ile İnsan Kaynağı Yöneticiliğinin            birleştiği ve ayrıldığı noktalar
•          TQM’in ayrılmaz bir parçası olarak İ.K. Yönetimi
•          İnsan Kaynağı Yöneticisinin fonksiyonları
           a) İşletme misyonu oluşturmada üst yönetimle birlikte çalışma
           b) İşletme kültürü yönlendirmesinde üst yönetimle birlikte çalışma
           c) Hiyerarşik kademeler arası liason ve iletişim
           d) Departmanlar arası iletişim
           e) Örgüt yapısını oluşturma ve geliştirme
           f) İş analizleri (İş Tarifleri, İş Spesifikasyonları ve Kadrolar) 
           g) Eleman temin kaynakları ve piyasa ücret araştırmalarını yürütme
           h) Eleman temin ve seçimi; mülakatlar
           i) Eleman işe alma ve ücretlendirme
           j) Induction & Orientation (İşi ve işyerini tanıtma / ısındırma)
           k) Personel eğitimi ve geliştirilmesi
           l) Motivasyon sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması
           m) Öneri sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması
           n) Disiplin sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması
           o) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin organize edilmesi
           p) Lojman, yemekhane ve diğer sosyal tesislerin yönetimi
           q) "İstatistiki çalışmalar (Turn-Over Raporları,  Ücretler,  Regresyon Analizleri,
           Pareto Analizleri, Grafikler, Projeksiyonlar, v.d.)"
           r) İnsan gücü planlama çalışmaları
           s) Coaching & Counceling (Sorun dinleme, çözüm bulma, yol gösterme)
           t) "Yasal ve idari işlem ve faaliyetler (SSK, Maliye Bakanlığı,  İş ve İşçi Bulma            Kurumu, özlük işleri gibi) ve kurum ve kuruluşlarla ilişkiler (Resmi daireler,            Eğitim ve Öğrenim Kurumları, Dernekler, gibi)"
           u) Performans Planlama ve Değerlendirme
           v) Kariyer Yönetimi
           w) Ücret Yönetimi
x)         İşle alış ve işten ayrılış mülakatları
y)         Sendikal ilişkiler
z)         Outsorcing, outplacing, v.d.