EĞİTİM PROGRAMLARI KONU BAŞLIKLARI

1. Kariyer Yönetimi
2. Hijyen ve Sanitasyon (Temizlik ve Mikroplardan Arındırma)
3. Yangın ve Güvenlik
4. Telefon Adabı ve Tekniği
5. Misafirlerimizle Olumlu İlişkiler
6. Müşteri Şikayetleri; Nasıl Önlemeli? Nasıl Davranmalı?
7. Etkin Satış ve Satış Arttırma Teknikleri
8. Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi
9. Etkin İletişim (Herşeyin Başı İletişim)
10. Zaman Yönetimi
11. Stres Yönetimi
12. Toplantı Yönetimi
13. Team Work – Ekip Çalışması
14. Pro-Aktif Yönetim ve Karar Verme
15. Performans  Planlama ve Değerlendirme
16. Mülakat Teknikleri
17. Train The Trainer – Eğiticinin Eğitimi
18. Etkin Yönetim
     18.1. LEAD & LIPS Çalışması
     18.2. Yönetim Uygulamalarının Etkinliği Anket
     18.3 Manager’s Mirror – Yöneticinin Aynası
19. S.Q.A. (Service Quality Audit – Servis Kalitesi Denetimi)
20. Personel Seçme ve Değerlendirme Testleri
21. Eğitim Yönetimi
      21.1 Eğitim İhtiyaçları Saptama ve Değerlendirme Çalışmaları
22. İnsan Kaynağı Yönetimi