NEDEN EĞİTİM?

1.  Çünkü, eğitim de bir yatırımdır.  Diğer yatırım türlerinden farkı,
insana yapılıyor olmasıdır.
2. Çünkü, özellikle Otelcilik sektöründe, "İnsan" faktörü
(yani çalışanlar), en az Mali ve Fiziki Kaynaklar kadar
önemlidir. Elemanlarınız eğitilmiş ve ehil olmadıkça, mali ve
fiziki kaynaklarınız ne kadar güçlü olursa olsun, harcanır, heba
olur gider.
3. Çünkü, eğitim, elemanın bir yandan mesleki bilgi, görgü ve
yeteneğini geliştirirken, diğer yandan da moralini güçlendirir. 
Bunun sonucunda, verimlilik ve karlılık artar.
4. Çünkü, eğitim, müşterinin memnuniyetini sağlamada
(Toplam Kalite Yönetimi'nin odak noktası) temel koşuldur. 
Memnun müşteri, tekrar gelir, beraberinde başkalarını da
getirir.
5. Çünkü, eğitim, işçi ile yönetim arasında iletişimi etkin kılar. 
Bunun sonucunda, yönetim, kendilerini ve işletmede olanları ve
olabilecekleri  daha çabuk ve objektif olarak görme ve doğru ve
zamanında karar alabilme olanağı elde eder.  

NASIL EĞİTİM?

1.  Eğitim, üç aşamalı bir prosestir: 

a) Eğitim İhtiyaçlarını Saptama
b) Uygulama, ve
c) Değerlendirme. 
Bu aşamalar, ve gerekleri dikkate alınmadan yapılacak eğitimler,
fayda bir yana, zarar dahi getirebilir.

2.  Eğitim, (ayni insan sağlığı, beslenme, kültür fizik gibi) plan,
program ve istikrar gerektirir.  Plansız, programsız ve
istikrarsız eğitimler, fayda bir yana, zarar dahi getirebilir.

3. Özellikle mesleki bilgi geliştirme eğitimlerinde (OJT),
en iyi "Eğitici", işletmenin içinden yetişmiş olanlardır.

4.  Eğitim'e belirli bir bütçe ayırılmalı (Personel başına 10.- USD/ ay, gibi)
ve bütçenin yerinde ve etkin kullanımı sağlanmalıdır.

5.  Yönetim'in eğitim'e bakış açısı ve uygulamaları son derece
önemlidir; siz inanıp destek olmadıkça eğitim'in başarı
şansı olamaz.

EĞİTİM, İŞLER KÖTÜ GİDERKEN Mİ YAPILMALIDIR,
YOKSA İYİ GİDERKEN Mİ?

1.  Eğitim, her durumda yapılmalıdır.  Ne işlerin yoğunluğu
ne de kesat gitmesi, eğitim yapmamak için meşru maazeret
olarak kabul edilemez!

2.  Personel'in kalifiye olması da, eğitim yapmamak için
maazeret değildir; belirli bir performans kalitesinin
sürdürülebilmesi de eğitimle mümkündür. 
Rekortmen sporcular da antrenman yapmak zorundadırlar.

3.  Eğitilen personelin işten ayrılacak olması, kayıp değildir,
çünkü, eğitim, gerek ayrılan personel ve gerekse bu personelin
yeni işyerinde sizin hakkınızda olumlu konuşması, sizden
öğrendikleri ile başarılı olması, otel olarak saygınlığınızı
arttırır.  Bu suretle, kaliteli elemanlar otelinize yoğunlukla
başvurur.

4.  İşler (içinde bulunduğumuz günlerde olduğu gibi) kesat
giderken, eğitime olan ihtiyaç, daha da fazlalaşır, çünkü;

a)  Personelin işsizlik dolayısı ile bozuk olan morali
düzeltilebilir,

b)Eğitim için daha fazla zaman bulunabilir,

c)  Zaten az sayıda olan müşteriler üzerine, daha kaliteli servis
verebilmek için, konsantre olunabilir ve bu suretle ilerisi
için yatırım yapılabilir.